Hvor lenge er reservasjon gyldig?

Reservasjonstid varierer, avhengig av varer, derfor den er alltid vist på siden mens du gjør en reservasjon.
Du kan alltid velge mellom to reservasjonstider, en kortere og en lengre. Ved den lengre tiden kan forskudd bli høyere.
Hvis du har valgt kortere tid, og den utløper kan du forlenge reservasjonen (det kan medføre betale et høyere forskudd).
Når reservasjonstiden har utløpt, og bestillingen ikke har blitt lagt inn, annulleres reservasjonen, og forskuddet returneres ikke.

Reservasjon er (som navnet tilsier) kun reservasjon, vi sender ikke noe, derfor må du legge varen i handlekurven før reservasjonstiden utløper og utføre hele bestillingsprosedyren som for alle varer i løpende tilbud.

Tilbake