RS Models

RS Models 92009 He-112B-1,B-2 2 Luftwaffe ,4x Hiszpania

He-112B-1,B-2 2 Luftwaffe ,4x Hiszpania - Image 1
Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM92009
Tilgjengelighet: ikke tilgjengelig
Sist tilgjengelig: 11.5.2011
ukjent

inkludert 0% MVA
ved sending til følgende land: Norge
For å endre land, klikk her

Hvis varen ikke er tilgjengelig, oppgi din e-post, og du får beskjed når den er tilbake i salg!

Kan dere bestille en vare som ikke står på siden eller ikke er tilgjengelig?

Grunnleggende opplysninger

ProdusentRS Models
VarekodeRSM92009
Skala1:72
Lagt til katalogen:27.12.2006
Tagger:Heinkel-He-112
Heinkel He112 to niemiecki mysliwiec o konstrukcji metalowej. Pierwszy prototyp oznaczony V1 oblatano 1 września 1935 roku. Jego budowę zakończono dwa dni wcześniej. Maszyna ta posiadała silnik Kestrel. Prototyp V2 był gotowy do prób już w listopadzie 1935 roku. W odróżnieniu od swojego poprzednika był on napędzany silnikiem Jumo 210C. Drugiego lutego 1936 roku maszyna ta uległa wypadkowi. Z racji potrzeby posiadania samolotu do programu wyboru myśliwca dla Luftwaffe wyremontowano go w przeciągu dwóch tygodni i już 16 lutego tego samego roku był on gotowy do lotów. Samolot ten utracono 15 kwietnia 196 roku, kiedy to rozbił się podczas oficjalnego pokazu dla dygnitarzy. Trzeci prototyp V3 (W.Nr 1292) zakończono budować już w styczniu 1936 roku. Jednakże pierwszy lot wykonał on dopiero rok później, bo 25 stycznia 1937. Posiadał inne niż poprzednicy uzbrojenie (3 x km 7,92 mm), oraz większą chłodnicę. Samolot ten utracono w katastrofie na przełomie marca i kwietnia 1937 r. podczas prób z silnikiem rakietowym. Prototyp V4 (W.Nr 1974) budowano w okresie 23.04.1936 - 10.06.1936. Do jego napędu użyto silnika Jumo 210Da. Nie posiadał on uzbrojenia, oraz posiadał trójłopatowe śmigło. Piąty prototyp V5 (W.Nr 1951) został określony jako wzorzec serii przedprodukcyjnej A-0. Od prototypu V4 odróżniało go dwułopatowe śmigło firmy Schwarz. Drugim egzemplarzem serii przedprodukcyjnej był prototyp V6. Posiadał śmigło trójłopatowe f-my Schwarz, a jako jednostkę napędową użyto w nim silnik Jumo 210C. Prototyp V7 użyty był jeszcze w konkursie myśliwca dla Luftwaffe. Był protoplastą wersji He 112B. Oblatany w październiku 1936 roku. Ósmy prototyp V8 (W.Nr 1954) był maszyną służącą do późniejszych testów w zakładach Heinkla. Napędzany był silnikiem Daimler Benz 600Aa. Prototyp V9 był pierwszym samolotem wersji B-0. Napędzał go silnik Jumo 210 Ea, wyposazony był dodatkowo w śmigło dwułopatowe Junkers-Hamilton. W serii B-0 wyprodukowano także prototypy V10 i V11. W Hiszpanii używano prototypów V6 (z działkiem 20 mm), w jednostce Versuch - JagdStaffel 88. Po kraksie prototypu V6 sprowadzono (już tylko w celach promocyjnych i marketingowych) prototyp V9. Latał na nim Harro Harder, przeważnie w lotach na niszczenie celów naziemnych. Japonia zakupiła prototypy V6 i V9. Z dostępnej mi literatury wiadomo, że na pewno zakupiony był prototyp V5 podczas wizyty delegacji Japonii w Niemczech. Natomiast później zamówiono 30 sztuk w wersji B1 (wywodzącej się z prototyu V9), z możliwością powiększenia zamówienia na 100 dalszych maszyn. Jednakże prawdopodobnie odebrano tylko dwie maszyny: prototyp V5 (na pewno) i prawdpodobnie V9. Obydwa samoloty oznaczono A7He1. Jednakże z powodu użycia w nim silnika rzędowego oraz słaba zwrotność w porównaniu z innymi samolotami japonskimi spowodowała że samoloty te użyto jedynie do celów treningowych.
The Heinkel He112 is a German fighter with a metal structure. The first prototype, designated V1, was flown on September 1, 1935. Its construction was completed two days earlier. This machine was equipped with a Kestrel engine. The V2 prototype was ready for testing in November 1935. Unlike its predecessor, it was powered by a Jumo 210C engine. On February 2, 1936, this machine had an accident. Due to the need to have an aircraft for the Luftwaffe fighter selection program, it was renovated within two weeks and on February 16 of the same year it was ready for flights. The plane was lost on April 15, 196, when it crashed during an official show for dignitaries. The third V3 prototype (W. No. 1292) was completed in January 1936. However, it made its first flight a year later, on January 25, 1937. It had different weapons than its predecessors (3 x 7.92 mm MG), and a larger radiator. The plane was lost in the crash at the turn of March and April 1937 during tests with a rocket engine. The V4 prototype (W.Nr 1974) was built between April 23, 1936 and June 10, 1936. The Jumo 210Da engine was used for its drive. It did not have any weapons. The fifth prototype of the V5 (W. No. 1951) was designated as the model for the A-0 pre-production series. It was distinguished from the V4 prototype by a two-bladed Schwarz propeller. The second copy of the pre-production series was the V6 prototype. It had a Schwarz three-blade propeller, and a Jumo 210C engine was used as the drive unit. The V7 prototype was still used in the fighter competition for the Luftwaffe. He was the progenitor of the He 112B version. First flown in October 1936. The eighth prototype of the V8 (W. No. 1954) was a machine used for later tests at Heinkel's plants. It was powered by a Daimler Benz 600Aa engine. The V9 prototype was the first B-0 version aircraft. It was powered by the Jumo 210 Ea engine and was additionally equipped with a Junkers-Hamilton two-bladed propeller. The V10 and V11 prototypes were also produced in the B-0 series. In Spain, V6 prototypes (with a 20 mm cannon) were used, in the Versuch-JagdStaffel 88 unit. After the crash of the V6 prototype, the V9 prototype was imported (for promotional and marketing purposes only). It was flown by Harro Harder, mostly ground-based destroyers. Japan purchased the V6 and V9 prototypes. Later, 30 units were ordered in the B1 version (derived from the V9 prototype), with the possibility of increasing the order for 100 more machines. However, probably only two machines were picked up: a V5 prototype (for sure) and possibly a V9. Both aircraft were designated A7He1. However, due to the use of an in-line engine in it and poor maneuverability compared to other Japanese aircraft, these aircraft were used only for training purposes. Technical data (He-112B version): length: 9.22m, wingspan: 9.09m, height: 3.82m, maximum speed: 510km / h, maximum range: 1150km, maximum ceiling 9500m, armament: fixed-2 rifles 7.92mm MG17 machine guns and two 20mm MG FF cannons.
Feil i beskrivelsen? Meld problemet
Vurderinger fra våre kunder
Legg til din vurdering av: He-112B-1,B-2 2 Luftwaffe ,4x Hiszpania
...
Lagt til katalogen: 27.12.2006
Tilgjengelighet: ikke tilgjengelig
  • varen er tilgjengelig
  • varen er ikke tilgjengelig
  • varen kan bestilles på individuell forespørsel
  • vareleveranse
  • ikke på lager
  • 1 stk.
  • 2 stk.
  • 3-5 stk.
  • 6-10 stk.
  • over 10 stk.
Kan dere bestille en vare som ikke står på siden eller ikke er tilgjengelig?
Eventuelle tilbehør

Skala: 1:72
Produsent: Yahu Models
Varekode: YM-A7229
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

32.82 NOK eller 2000 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Peewit
Varekode: PEW-72271
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

59.50 NOK eller 3700 poeng

Produsent: Squadron Signal
Varekode: SQS1159
Tilgjengelighet: 2-8 uker

213.76 NOK eller 11400 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Falcon Model
Varekode: FLL-V0572
Tilgjengelighet: 2-8 uker

240.32 NOK eller 15000 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Airwaves
Varekode: AEW-C72120
Tilgjengelighet: 2-8 uker

77.19 NOK eller 4800 poeng

Skala: 1:72
Produsent: LF Models
Varekode: LFM-M72113
Tilgjengelighet: 2-8 uker

108.35 NOK eller 6800 poeng

Skala: 1:72
Produsent: LF Models
Varekode: LFM-M72115
Tilgjengelighet: 2-8 uker

108.35 NOK eller 6800 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Eduard
Varekode: edu73008
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

72.69 NOK eller 4500 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Heller
Varekode: hlr49655
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

81.12 NOK eller 5100 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Armycast
Varekode: RMC-ACM73032
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

93.19 NOK eller 5800 poeng

Produsent: Plus Model
Varekode: PLMAL4106
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

67.36 NOK eller 4200 poeng

Skala: 1:72
Produsent: Aires
Varekode: air7047
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

129.41 NOK eller 8100 poeng

Lignende produkter

Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM92263
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

245.37 NOK eller 15300 poeng

Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM92265
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

237.23 NOK eller 14800 poeng

Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM92062
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

235.55 NOK eller 14700 poeng

Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM94008
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

279.91 NOK eller 17400 poeng

Skala: 1:48
Produsent: LF Models
Varekode: LFM-PE4807
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

488.53 NOK eller 30400 poeng

Skala: 1:48
Produsent: LF Models
Varekode: LFM-PE4808
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

488.53 NOK eller 30400 poeng

Skala: 1:72
Produsent: RS Models
Varekode: RSM94007
Tilgjengelighet: tilgjengelig!

279.91 NOK eller 17400 poeng