Statistikker

Leveringstid

Opplysninger på grunnlag av utførte bestillinger, noe som medfører at fristene er virkelige, ikke estimert.

Varer fra det aktuelle tilbudet


Varer bestilt som restordre på individuell forespørsel

Detaljerte opplysninger om frister og betingelser ved utførelse av bestilling finner du på hver vareside.

Punktlighet ved utførelse av bestillinger

Opplysningene viser hvorvidt tidene som er vist på siden er i samsvar med virkelige leveringstider

Varer fra det aktuelle tilbudet


Varer bestilt som restordre på individuell forespørsel

Vi har et bredt, dedikert system som forvalter vår varebeholdning og er integrert med vår internettside og databehandlingssystemer hos noen leverandører.

Vi fullførte 100% bestillinger fra løpende tilbud i tide og videre 0% med forsinkelse på maks. 1 dag.
Ved varer på individuell bestilling fullførte vi 99.04% bestillinger i tide og videre 0.96% med forsinkelse på maks. 1 dag

Uten problemer med varetilgjengelighet fullførte vi 99.96% bestillinger fra aktuelt tilbud og99.59% bestillinger for varer som bestilles på individuell forespørsel som restordre.
Kun 0.04% bestillinger ble annullert på grunn av manglende vare og manglende mulighet til å foreslå alternative produkter.

Aktuelt tilbud omfatter vårt eget lager der finnes 91532 varer som kan sendes umiddelbart og lagrene til leverandørene
som vi har et integrert databehandlingssystem og faste leveringsplaner sammen med (vanligvis skjer leveranser hver dag), som sammen med varene i vår eget lager gir 98154 varer.

Videre 46994 varer bestilles som restordre på individuell forespørsel.

93.48% bestillinger gjelder varer i aktuelt tilbud, og 6.52% varer som bestilles som restordre på individuell forespørsel.

Nå samarbeider vi med 187 leverandører.


Opplysninger på grunnlag av online-statistikker for følgende periode: 6.18.2024 - 7.19.2024.

*)Statistikker omfatter ikke forsinkelser av grunner som skyldes kunden (anmodning om modifisering, utsatt sending, forsinket betaling o.l.)
**) Bestillinger som blir lagt inn på fridager eller sent på ettermiddagen, etter vår arbeidstid eller etter tid når budene henter
sendinger og sendt neste dag regnes som om de var sendt samme dag.
***) Samlede opplysninger for alle våre butikker .